fall through

  1. başaramamak, akamete uğra(t)mak, gerçekleş(tire)memek, suya düşmek, vazgeç(il)mek.
    His plans fell
    through: Planları suya düştü.
unutulmak Verb, Idioms
atlanmak Verb, Idioms
dikkate alınmamak Verb, Idioms
gerekli ilgiyi görmemek Verb, Idioms
ihmal edilmek Verb, Idioms
gözden kaçmak Verb, Idioms
gürültüye gitmek Verb, Idioms
arada kaynamak Verb, Idioms