family member

  1. aile ferdi
  2. aile üyesi
Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Noun, International Law
aile üyesi