farm out

  1. mültezime/kiraya/icara vermek, sabit bir ücret veya yüzde ile vergi/alacak tahsilini birine devretmek.

    to farm out the bill collection.
para karşılığı bakılmak üzere çocukları teslim etmek Verb
birçok ürün için sipariş vermek Verb
para karşılığı birinin bakımını üstlenmek Verb
tarımsal vergileri iltizama vermek Verb
iltizama vermek Verb