fast upon

  1. çabuk kavramak (gözle , elle , anlayışla