father a magazine article on sb

  1. Verb bir dergi yazısını birine atfetmek