fathom sb's meaning

  1. Verb birinin demek istediğini anlamak