fee farm

  1. ırsi hâsılat icarı (babadan oğula intikal eden icar ve iltizamı