feel at home

  1. Verb kendini iyi hissetmek
yabancı bir dili iyi bilmek Verb
bir konuyu çok iyi bilmek Verb
yabancılık duymak