feel out

  1. kurnazca/ustalıkla/maharetle araştırmak/anlamak/tahkik etmek.
kendini rahat hissetmemek Verb
kendini (bulunduğu yerde) yabancı hissetmek Verb
yerini yadırgamak Verb
bir planın olanaklarını yoklamak Verb
kendini bitkin hissetmek Verb