felon

  1. Law suçlu, mücrim, cani.
  2. habis, kötü, şerir, alçak, zalim (kimse).
  3. Pathology dolama (çıbanı), etyaran.
cürüm Noun, Criminal Law