1. Hukuk suçlu, mücrim, cani.
  2. habis, kötü, şerir, alçak, zalim (kimse).
  3. Patoloji dolama (çıbanı), etyaran.
cürüm İsim, Ceza Hukuku