feral

  1. Adjective yabanî, vahşî, evcil olmayan.
  2. Adjective evcil iken vahşîleşmiş/yabanileşmiş.
  3. Adjective yırtıcı, vahşî, azgın.
  4. Adjective (a) uhrevî, ölümü hatırlatan, mevtaî, (b) öldürücü, yok edici.