fight against organized crime

  1. Noun, Criminal Law örgütlü suçla mücadele