fight for one's own hand

  1. Verb kendi çıkarı için savaşmak