fight sb's battle

  1. Verb birinin kavgasını etmek