fill in the figures

  1. Verb hesaba rakamları dahil etmek
  2. Verb rakamları doldurmak