fine someone for something

  1. Verb birine birşey için ceza kesmek
  2. Verb birine birşey yüzünden ceza kesmek
  3. Verb birine birşey cezası kesmek
  4. Verb birini birşey için cezaya çarptırmak
  5. Verb birini birşey yüzünden cezaya çarptırmak