finish with

  1. (a) kullanıp/okuyup vb. bitirmek.
    Have you finished with my book yet? (b) ilgisi kalmamak, ilişkiyi/ilgiyi/münasebeti
    kesmek.
    I've finished with him: Onunla ilgim kalmadı.
    Wait till I've finished with him: Ona dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririm.