fire hook

  1. ölçer
yangın kancası
yangın kancası