fire sb

  1. Verb ekmeğinden etmek
  2. Verb sepetlemek
birine soru yöneltmek Verb
birine çok yakından ateş etmek Verb
biri için her şeyi göze almak Verb
kötülüğe karşı iyilik yaparak karşısındakinde suçluluk duygusu uyandırmak Verb
birini soru yağmuruna tutmak Verb