first bid

  1. (açık artırmada) ilk artıran
  2. ilk teklif
ilk fiyat teklif inde bulunmak Verb
ilk fiyat teklifinde bulunmak Verb