first delivery

  1. (çek) ilk ciro
ilk postayla gönderilmek Verb