first family

  1. Noun eşraf, âyân: bir şehrin en tanınmış/soylu ailesi.
  2. Noun bir devletin/ülkenin/şehrin en büyük idarî âmirinin ailesi.
  3. Noun bir yere/koloniye ilk yerleşen aile.
kasabaya yerleşen ilk aile
kasabaya yerleşen ilk aile
adı ve soyadı