first instance

  1. ilk merci
  2. asliye (mahkemesi
  3. ilk derece
asliye hâkimi Noun, Law
asliye hukuk mahkemesi Noun, Law
asliye ticaret mahkemesi Noun, Commercial Law
bidayet mahkemesi
ilk derece mahkemesi Noun, Law
asliye mahkemesi
asliye ceza mahkemesi Noun, Law
ilkönce, en evvel, herşeyden önce, evvelemirde.
first of all let me say how glad I am to be here.
first off, let's see where we agree and disagree.
ilkönce, evvelemirde, herşeyden önce, ilk kademede/aşamada, başlangıçta.
Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi