first premium

  1. (sigorta) ilk prim
  2. yeni bir sigorta poliçesinde ilk dönem için kapsamın sağlanması amacıyla gerekli ilk prim ödemesi
  3. ilk prim (sigorta)
  4. ilk prim ödemesi