first principle

  1. Noun temel ilke.
  2. başlangıç, mebde, baş.