first refusal

  1. şufa hakkı
birine rüçhan hakkı tanımak Verb
(US) hissedarlardan biri bir hisseyi bıraktığında
(US) şüfa hakkı
diğer üyelerin bu hisseyi öncelikle almalarını sağlayan hüküm