first things first

  1. önce en önemli işler, ehemmi mühimme tercih etmek gerekir.
Sırayla gidelim.
Her işin bir sırası var.