first world

  1. birçok Batı Avrupa ülkesi
  2. Amerika B
  3. Noun Devletleri
  4. Japonya dahil
  5. Noun dünyanın siyasal güç bloku içindeki en çok sanayileşmiş olan ülkeleri
  6. Noun birinci dünya ülkeleri
Birinci Dünya Savaşı, Harbi Umumi (1914-1918). Noun
Birinci Dünya Savaşı Proper Name, History
Birinci Cihan Harbi Proper Name, History