fist, hand

  1. index ile ayni anlama gelir. parmak, el, bir metinde önemli bir kısma dikkati çekmek için konulan el resmi.
çabucak, kolayca, gittikçe artan bir şekilde, zahmetsizce.
making money hand over fist.
çabucak ve çok miktarda.
He began to make money hand over fist. Adverb
çabuk para kazanmak Verb
mülâyim görünüş altında çelik gibi irade.