fix the amount of a tax

  1. Verb bir verginin miktarını tespit etmek