fix the quorum

  1. Verb yeterli çoğunluk şartlarını tespit etmek