float around

  1. Verb (US) belli bir ikametgâhı olmadan dolaşmak
bulunmak, olmak, dolaşmak.
“Where's my pen?” “It must be floating about somewhere.” “Kalemim nerede?”
“Buralarda bir yerde olmalı.”