fodder

  1. yem, (kuru ot/saman vb. gibi) hayvan yemi.
  2. ilkel malzeme.
    He collected data which became computer fodder.
  3. yemlemek, yem vermek, beslemek.
fedai: savaşta top ateşine maruz ve ölümle karşı karşıya gelen askerler. Noun
çayır