follow your nose

  1. Verb dümdüz gitmek
  2. Verb dümdüz devam etmek
  3. Verb dosdoğru gitmek
  4. Verb hiçbir yere sapmadan gitmek
  5. Verb kokuyu takip etmek
  6. Verb kokuyu kaynağına kadar izlemek
  7. Verb kokunun geldiği yeri bulmak
  8. Verb burnunun dikine gitmek
  9. Verb kendi bildiği gibi yapmak
  10. Verb bildiğini okumak
dosdoğru/burnunun doğrusuna gitmek.
(a) dosdoğru/burnunun doğrusuna gitmek, (b) düşünmeden hareket etmek, bildiğinden şaşmamak, (yanlış yolda) direnmek/inat etmek.