for a year

  1. senelik
  2. senevi
bir yıldır işsiz oturmak Verb
bir evi yıllığına kiralamak Verb
bir evi bir yıllığına kiralamak Verb
yıllık verim
zararı bir yıl sonraya aktarmak Verb
bir zararı bir yıl sonraya aktarmak Verb
emekli sandığına yılda 100 dolar kesmek Verb
emeklilik fonuna yılda 100 dolar kesmek Verb