for the most part

  1. genellikle, genel olarak, umumiyetle, ekseriyetle, başlıca.
  2. çoğunlukla, ekseriya, ekseriyetle, çok defa, en çok, esas itibarıyla.
    The attempts were for the most part unsuccessful.