force back

  1. (a)
    ask. (geri) püskürtmek, defetmek, geri çekilmeye/ric'ate zorlamak, sürüp çıkarmak, (b) tutmak,
    zaptetmek.
    to force back one's tears: gözyaşlarını tutmak.
    to force back one's desire to laugh.
birşeyi zar zor kontrol etmek Verb
birşeyi bastırmak Verb