force prices down

  1. Verb fiyatları aşağı çekmek
  2. Verb fiyatların düşmesine neden olmak
  3. Verb fiyatları zorla düşürmek
fiyatları düşürmek Verb