foreign amount

  1. döviz tutarı
currency döviz miktarı
döviz miktarı