foreign holdings

  1. memleket dışındaki mal varlığı
döviz varlığı