foreign judgment

  1. Noun, Law dış ülkedeki bir mahkemede alınan ilam
  2. Noun yabancı karar
  3. yabancı ülkede verilen mahkeme kararı
Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Sözleşmesi Noun, International Law
Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Sözleşmesine Ek Protokol Noun, International Law