foreign language

  1. Noun yabancı dil
yabancı dil sınavı Noun, Education-Training
yabancı dil sınavı Noun, Education-Training
yabancı dil hazırlık Noun, Education-Training
yabancı dil programı Noun, Education-Training
yabancı bir dilde pratik yapmak Verb
yabancı bir dili iyi bilmek Verb
işinde kullanacak kadar bilmek Verb
yabancı bir dil öğrenmek Verb
yabancı bir dile iyice hâkim olmak Verb
bir parçayı yabancı bir dile çevirmek Verb
yabancı bir dili anlamak Verb
memleket içinde İngilizce'den ayrı bir dilde basılan ilan
yabancı dilde ilan
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) Proper Name, Public Administration
yabancı dil eğitimi Noun, Education-Training
yabancı bir dili Türkçe'ye çevirmek Verb