foreign possessions

  1. Noun dış ülkelerdeki varlıklar
  2. Noun yabancılara ait mallar