foreign shipper

  1. memleket dışına mal gönderen sevkıyatçı