foreign travel

  1. dış turizm
  2. yurtdışı seyahat
  3. dış ülkelere seyahat
yurtdışı yasağı Noun, Law
yurtdışına çıkış yasağı Noun, Law
Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun Proper Name, Law