foreign value

  1. memleket dışındaki değer
döviz değeri