form an estimate of someone .'s abilities

  1. Verb birinin yeteneklerini takdir etmek