form an impression

  1. Verb bir izlenime kapılmak
  2. Verb bir izlenim edinmek