fortuitous event

  1. tesadüfi olay
  2. beklenmedik olay
  3. rastlantı